Select your language

Camp yard

Hostel

Camping

Restaurant

Parking spaces

Print

Sång och Musik med Missionsbåten Shalom

Fri 12 July at 19:00

Print Program

Missionsbåten Shalom anlägger bryggan vid Stegeborgshamn och kommer över till vår sida för en sång och musikgudstjänst. Besättningen spelar och sjunger och delar med sig om vad Jesus betyder för dem.

OBS TIDEN 19:00